“Koşarak camiye giden çocukları olan bir milleti ancak inancından vazgeçirirsek yok ederiz-”

Islamische Welt

Westliche Welt

Sonstige Themen

Türkçe

English

18+

“Koşarak camiye giden çocukları olan bir milleti ancak inancından vazgeçirirsek yok ederiz-”